DNB og «skatteamnesti»

Her er innlegget mitt fra Aftenposten 6. april om DNBs brev til Mossack Fonseca-kundene sine: 

Så sent som i påskeuken sendte DNB i Luxembourg brev til utvalgte kunder som DNB har hjulpet med å sette opp postkasseselskaper på Seychellene. Dette var en liten uke etter at Aftenposten hadde varslet DNB for å fortelle om funnene i de såkalte «Panama Papers».

I brevet ble kundene varslet om avisartiklene som var i vente og om reglene om «skatteamnesti» – eller såkalt frivillig retting som er den egentlige betegnelsen.

Frivillig retting innebærer at skatteyter unntas fra straffeskatt når skatteyter selv tar initiativ til retting av tidligere likninger. Hovedregelen er at det ilegges straffeskatt ved retting til skatteyters ugunst. Unntaket fra hovedregelen om straffeskatt er hjemlet i ligningsloven § 10-3 2. ledd bokstav c. Som det fremgår av bestemmelsen er unntak fra tilleggsskatt likevel ikke mulig «hvis rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre».

Skattemyndighetene har skrevet om fremtidige kontrolltiltak i rundskriv SKM-2011-6:

«Sentralt er skattyters faktiske kunnskap om konkrete eller påregnelige kontrollaktiviteter, eller kunnskap om skattemyndighetenes mottakelse av opplysninger. Frivillig retting/utfylling vil derfor kunne foreligge dersom det er på det rene at skattyter ikke kjente til den planlagte kontrollen, ikke måtte påregne at skattemyndighetene ville iverksette kontroll, eller ikke kjente til skattemyndighetenes kunnskap om opplysningssvikten.»

Nærmere om hva skatteyter måtte påregne av fremtidige kontrolltiltak er også omtalt i samme rundskriv:

«Selv om kontrollaktiviteter er kjent gjennom pressen eller på annen måte, vil frivillighet kunne foreligge dersom omtalen har vært av generell karakter, som for eksempel at skattemyndighetene gjennomfører bransjekontroller uten at konkrete bransjer er angitt. Frivillighet vil derimot normalt ikke foreligge når det er kjent at skattemyndighetene har eller vil iverksette kontrolltiltak på et konkret område, eller dersom kontrollaktivitet må påregnes som følge av oppslag i pressen

Ordlyden i loven går foran ordlyden i rundskrivet og hensynet bak reglene om frivillig retting er selvsagt er å belønne skatteyters tro på at hen uoppfordret bidrar til riktig ligning ved rettingen. Det betyr at et brev om fremtidige oppslag i pressen må sidestilles med oppslag i pressen.

For sikkerhets skyld skriver DNB i brevet også at tilsynsmyndighetene er varslet om de kommende presseoppslagene.

Det er altså rimelig åpenbart at kontrolltiltakene som nå er iverksatt i høyeste grad var påregnelige for mottakerne da de leste brevet. Det betyr at mottakerens mulighet til selv å frivillig rette likninger for tidligere år mest sannsynlig ble ødelagt av selve brevet.

I verste fall kan brevet ha fratatt kundene mulighet for frivillig retting – for det tilfellet at dette var noe kunden var i ferd med å gjennomføre da brevet ble mottatt. Akkurat det er litt søkt, men poenget er at DNB sendte et brev som kun var egnet til å svekke kundens rettsstilling overfor skattemyndighetene.

Hvorfor gjorde DNB dette? I følge Rune Bjerke fordi banken hadde en plikt til å opplyse om ordningen. Det står ikke til troende når brevet ødelegger for kundens mulighet til å benytte ordningen. Dette er elementær skatterett som DNB kan.

Ble brevet i virkeligheten sendt for at ting skulle se bedre ut for DNB i ettertid? Eller hadde DNB tenkt at brevet ikke skulle bli offentlig, slik at skatteyterne kunne fortie det og urettmessig dra nytte av skatteamnesti før saken sprakk i Aftenposten?

 

 

DNB og «skatteamnesti»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s