Exit HELP?

HELP Forsikring AS har vært en pine for norske boligkjøpere i en årrekke. Selskapet selger rettshjelpsforsikringer som i gitte situasjoner gir kunden krav på advokatbistand. Dette er i seg selv uproblematisk, men HELP dekker kundens krav på advokatbistand ved hjelp av sine egne ansatte advokater. Det er ekstremt problematisk. HELP har – som alle andre forsikringsselskap – en åpenbar egeninteresse i å holde utbetalingene til sine kunder så lave som mulig. HELPs advokater sin arbeidsgiver har altså en åpenbar egeninteresse i å avslutte alle saker så tidlig og billig som mulig.

HELPs kunder er med andre ord henvist til å motta advokatbistand fra en ansatt advokat i et selskap som har diamentralt motsatt interesse som seg selv. Dette er helt absurd. Det er som om noen skulle hyret meg til å saksøke min egen arbeidsgiver.

Denne manglende uavhengigheten er et klart brudd på Regler om God Advokatskikk 2.1.1 og 2.1.2:

«2.1.1 For å leve opp til forpliktelsene som en advokat påtar seg, er det nødvendig at han er uavhengig slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn. Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser eller press utenfra. Advokaten må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann.

2.1.2 En advokat må ikke påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser kan komme i konflikt med klientens interesser eller ha innflytelse på hans frie og uavhengige stilling som advokat.»

Denne manglende uavhengigheten er ikke et abstrakt problem. HELPkunder får avslag på dekning over telefon uten noe egentlig vurdering av deres sak. De opplever trenering, motarbeidelse og utpsyking fra «sin egen» advokat i HELP.

At denne forretningspraksisen har fått fortsette i nærmere ti år er komplett uforståelig. Jeg har forsøkt å få Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, Advokatforeningen, Finanstilsynet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet til å sette en stopper for HELP. Ingen av disse er idioter og de skjønner problemet, men ingen har gjort noe. Hvorfor de ikke har gjort noe skjønner jeg ikke. Skyldes det at HELP samarbeider med Norges Eiendomsmeglerforbund, Arntzen de Besche Advokatfirma, Deloitte, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Advokatfirmaet Thommessen, Advokatfirmaet Ræder med flere, eller er de rett og slett drivende dyktige lobbyister?

Ikke vet jeg, men jeg har gitt opp mitt forsøk på å få myndighetene og Advokatforeningen til å reagere mot HELP.

Den enkelte advokat i HELP står imidlertid personlig ansvarlig overfor Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disipliærnemden.

Av den grunn har jeg på vegne av en rekke av mine klienter klaget inn en rekke av HELPs advokater for brudd på de over nevnte reglene om god advokatskikk i saker der de har opptrådt som advokat for sin egen arbeidsgivers kunder. De sakene er ferdig forberedt og skal behandles av Advokatforeningens disiplinærutvalg i nær fremtid.

HELPs advokater har kommet med et merkelig forsvar. De mener at de ikke er omfattet av Regler om God Advokatskikk – de gir bare rettshjelp, og ikke advokatbistand til sine klienter. Det fremstår surrealistisk for klientene mine. De har kjøpt en ADVOKATforsikring, kontaktet HELP og fått snakke med en ADVOKAT som presenterer seg som sådan. Denne ADVOKATEN har deretter bistått klienten sin og representert dem overfor motparter i egenskap av å være ADVOKAT. De har også inngått «avtale om ADVOKAToppdrag» med de enkelte klientene. At klientene etter dette blir meddelt at de ikke har fått ADVOKATbistand, men bistand fra en ADVOKAT som opptrer som rettshjelper og som derfor kan opptre ubundet av samtlige Regler om God har selvsagt kommet som et sjokk. Forståelig nok. When it walks like a duck, quacks like a duck ( and presents itself as a duck to you and your counterparts )… for å parafrasere det kjente engelske idomet.

Jeg har ingen tro på at Advokatforeningens disiplinærutvalg kjøper HELPs forsvar. Det betyr i så fall at HELPs advokater bryter Regler om God Advokatskikk i hver bidige sak de behandler for HELPs kunder.

Det må nødvendigvis bety kroken på døren for HELP Forsikring AS. Ingen kan arbeide som advokat eller advokatfullmektig med visshet om at bevillingen før eller siden ryker som følge av gjentatt brudd på Regler om God Advokatskikk. Ingen er vel heller interessert i å kjøpe en ADVOKATforsikring der det du mottar ikke er ADVOKATbistand.

Avgjørelsen fra Advokatforeningens disisplinærutvalg er ventet i løpet av september og den kan ankes inn for Disisplinærnemda.

Vaskeseddel:

Min interesse for HELP ble vekket da jeg som student hadde praksis hos Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen. Et ektepar med HELPforsikring hadde blitt motarbeidet og rådet til å droppe et – for dem betydelig – krav mot motpart. De fikk vi dessverre ikke hjulpet, men i det minste kan jeg forsøke å forhindre at nye HELPkunder går i samme fellen. På vitnemålet mitt står det at jeg lover å «fremme rett og hindre urett» . Jeg ser på mitt engasjement som en oppfyllelse av dette eksamensløftet.

Exit HELP?

En kommentar om “Exit HELP?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s